Wat men moet leren om te doen, leert men door het te doen.
Bron: Aristoteles

 

Diensten

Onze diensten zijn gecategoriseerd volgens het model van de geplande verandering van K. Lewin (1951). Dit model kent drie fases binnen een proces: dit zijn bewustwording, bewegen en verandering en borgen. Er zijn voor elke fase verschillende interventies mogelijk. De keuze hiervoor is afhankelijk van de organisatievraag.

Fase 1: Bewustwording
Fase 2: Divergeren
Fase 3: Borgen