Er verandert niets, zolang wij niet veranderen.
Bron: Angelika Hoefler

Fase 1: Bewustwording

In deze fase staat bewustwording centraal. Daarnaast kijken we naar de noodzaak van het afleren van (werk)-gedrag en het vergroten van de veranderbereidheid.

Werkvormen:
- Kennismaken: Ik wil wel eens wat anders doen, dan een introductie of kennismakingsronde Uitwisseling: hoe is de uitwisseling nuttig zonder Hoe is de uitwisseling nuttig zonder dat iedereen aan bod is gekomen. Hoe houd ik als begeleider grip op de uitkomst van de uitwisseling?

-Kennisoverdracht: Hoe zet ik deelnemers aan het werk om kennis eigen te maken? Hoe sluit ik beter aan bij het kennisniveau van de deelnemers? Hoe maak ik de kennisoverdracht interactief?

-Informeren: Hoe pak ik het informeren aan van deelnemers? Hoe merk ik dat de boodschap daadwerkelijk overkomt? Hoe zorg ik dat mensen iets doen met mijn informatie (richting Fase 2: Beweging en verandering).

Interventies
- Edutainment
- Spiegeltheater
- What you see is what you get (WYS/WYG)
- Storytelling
- Spannende werkconferenties