We accepteren nu het feit dat leren een levenslang proces is om op de hoogte te blijven van veranderingen. En de meest urgente taak is mensen te leren hoe te leren.
Bron: Peter F. Drucker

Fase 2: Divergeren

In deze fase kijken we naar de benodigde verandering in zienswijze, mentaliteit, houding en gedrag.

Werkvormen
- Discussiëren: Hoe stimuleer ik actie-reactie onder deelnemers, in plaats van dat ze alleen eigen punten inbrengen? Hoe voorkom ik dat bij de start van een discussie, we ergens anders over gaan hebben?

- Beslissen: Hoe zie ik in één oogopslag hoe iedereen tegen het voorstel aankijkt? Niet iedereen durft zich uit te spreken in een groep. Hoe verlaag ik de drempel en zorg ik dat tegenstanders van het voorstel constructief blijven meedenken?

- Brainstormen: Hoe krijg ik mijn medewerkers zo ver dat ze open en buiten gebruikelijke kaders gaan denken? Hoe stimuleer ik tijdens een vergadering mijn collega’s bij het bedenken van acties en oplossingen? Hoe maak ik optimaal gebruik van de denkkracht van mijn medewerkers tijdens het werkoverleg?

- Planvorming en strategie: Hoe betrek ik mijn medewerkers actiever bij planvorming? Hoe kan ik zorgen dat mijn teamleden zich meer eigenaar voelen van dit project? Hoe betrek ik medewerkers bij toekomstplannen zonder dat zij alles mogen bedenken?

Interventies
- Edutainment
- Creatief denken
- Creatief vergaderen
- Creatief samenwerken
- Storytelling
- Onzekerheidsreductie
- Improvisatietheater
- Spannende werkconferenties