Heeft u ook wel eens het gevoel dat iedere keer hetzelfde gezegd wordt, maar dat het nog steeds niet wordt opgepikt? Kies eens een andere vorm! 

Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en wellicht zal ik het me herinneren. Betrek me erbij en ik zal het begrijpen.
Bron: Confusius

Interventies

Hieronder staat ons complete aanbod van interventies (workshops en trainingen), die naar aanleiding van de veranderingsvraag volledig wordt toegespitst op uw organisatie.

Edutainment
Soms is het zinvol om uw boodschap of doelstelling eens op een andere, verfrissende manier onder de aandacht te brengen. Heeft u ook wel eens het gevoel dat iedere keer hetzelfde gezegd wordt, maar dat het nog steeds niet wordt opgepikt? Kies eens een andere vorm! Edutainment is een vorm waarin informatie-uitwisseling en entertainment samengaan. Muziek, verhalen en theater helpen daarbij. Waarom niet met humor uitspelen wat er allemaal fout gaat? Waarom de visie niet in een lied onder de aandacht brengen? Onderzoek wijst uit dat op deze manier 70% meer van de inhoud blijft hangen. Een kleine investering met een groot rendement!

Spiegeltheater
Spiegeltheater geeft u een inkijk in de dagelijkse gang van zaken. Het is geschikt voor input voor en als inleiding op een cultuurverandering en het verkrijgen, genereren en implementeren van nieuwe ideeën. U krijgt een betere kijk op de cultuur van een organisatie en werkt aan een cultuur die zich echt richt op het functioneren en welzijn van mensen in organisaties. Daarnaast werkt spiegeltheater relativerend en toont het op een humoristische en luchtige manier het dagelijks reilen en zeilen op de werkplek, wat medewerkers en management denken, zeggen en (niet) doen.

Het geeft op speelse wijze inzicht in verhoudingen, spanningen en disfunctionele processen. En is tevens een prachtige maatwerktraining of ondersteuning van een intensief cultuurverandering- proces in een organisatie.

WYS/WYG
What You See Is What You Get geeft u een betere kijk op de cultuur van een organisatie waarin het functioneren van mensen centraal staat. Het relativeert en toont op een humorist en luchtige manier het dagelijks reilen en zeilen op de werkplek, wat medewerkers en management denken, zeggen en (niet) doen. Het geeft op speelse wijze inzicht in verhoudingen, spanningen en disfunctionele processen. En is tevens een prachtige maatwerktraining of ondersteuning van een intensief cultuurverandering- proces in een organisatie. Uitermate geschikt zowel als bedrijfsuitje of als inleiding op een fusie-/reorganisatie.

Corporate storytelling
Leer hoe u storytelling kunt gebruiken bij organisatieverandering. Ervaar hoe mensen zich verbinden aan het organisatieverhaal. Ontwikkel uw vaardigheden als chief storyteller.

Spannende werkconferenties
Soms staan er belangen op het spel of hebben organisatieveranderingen zo’n grote impact, dat de normale veranderprocedures niet toereikend zijn. Als dit aan de orde is, kan besloten worden dat de betrokkenen zich samen terugtrekken voor een werkconferentie.

Onzekerheidsreductie
Voor vernieuwing en verandering is het vermogen om het bestaande los te laten net zo belangrijk als het vermogen het nieuwe te verzinnen. Om los te laten is er lef nodig. Lef blijft over waar onzekerheid wordt gereduceerd.
Deze creducatieve workshop zal de deelnemer inspireren om middels eigen creativiteit zijn denkpatronen te doorbreken. Tijdens een interactieve presentatie krijgt de deelnemer inzicht in hoe hij lef kan verhogen.
dit verkregen inzicht gaat men tijdens het slot van de belevenis ‘Onzekerheidsreductie’ samen op ontdekking om anders om te gaan met angst. Van angst tot stralend falen! Voorzichtig ermee.

Training Games
Uw team gaat leven in een teambuildingspel waarbij teamgeest en inspiratie en creativiteit verder worden geprikkeld. Afhankelijk van de grootte, wordt uw team onderverdeeld in subteams die binnen de opdracht een hoeveelheid creativiteit en een opdracht krijgen. Aan de hand van een aantal vooraf bepaalde maken de teams onder leiding van ervaren trainers een creatief product bijvoorbeeld: een reclamefilmpje, een clip, kunstwerk of zelfs een theatershow.

Het spel is uitermate geschikt als teambuilding, als bedrijfsuitje of als fusie- / reorganisatie-game, om elkaar beter te leren kennen en creatief te leren samenwerken. Het is een evenement waar nog lang over wordt nagepraat. Deze creatieve educatieve workshop zal de deelnemer inspireren om hun middels hun eigen creativiteit hun eigen denkpatronen te doorbreken.

Terugspeeltheater
U wordt als publiek uitgenodigd om verhalen en gebeurtenissen uit eigen ervaring te vertellen. Acteurs, eventueel begeleidt door muzikanten, vertalen uw verhaal in spel. Afhankelijk van het soort verhaal kiezen we uit verschillende theatervormen, de ene keer meer beeldend, de andere keer licht de nadruk meer op het verbale of muzikale aspect. Terugspeeltheater is altijd verrassend, maar kan naar behoefte worden voorzien van een thema of rode draad.

‘Ja- maar, Ja- en show’
“Ja maar, Je en hij!”- Communicatie. We weten allemaal wat het is. Maar kan oh zo moeilijk zijn. Begrijpen en begrepen worden. Het kost nog wel eens een hoop moeite. En dat leidt dan soms weer tot frustratie. Maar het kan ook anders. Dat laten we u zien in een samensmelting van training en edutainment (edutrainment) die we samen met u maken.

Operation Brainstorm
Vaak worden conferenties en events redelijk volgestopt met sprekers waardoor de enorme denkkracht van de deelnemers weinig of niet benut wordt. Deze ‘operation’ benut en vergroot het creatief vermogen van grote groepen door o.a. een alternatieve denkroute aan te bieden. De professionele begeleiders doen dit op een theatrale en zeer interactieve manier. Zij dagen de deelnemers uit om hun creatieve vermogens een boost te geven.
Operation Brainstorm bestaat uit een illuster gezelschap van mensen die allemaal gewend zijn om professioneel met groepen te werken (vanuit het vakgebied creatief denken of vanuit de theaterwereld). Elk teamlid draagt een op eerste zicht onopvallend kostuum maar tovert daar al snel diverse post-its, breinkrakers, stiften en ander brainstormmateriaal uit tevoorschijn. Het zijn in feite zeer sympathieke geheimagenten die de creativiteit van de mensen willen bevorderen.

Improvisatietheater
Creativiteit, positiviteit en samenwerking zijn belangrijke ingrediënten van een goed functionerend team! Tijdens een workshop theaterimprovisatie leren teamleden elkaar eens op een hele andere manier kennen. Nieuwe teams leggen op deze wijze een creatieve basis voor hun verdere samenwerking. Teams die al langer bestaan krijgen een prikkelende stimulans. De deelnemers spelen in de workshop veel verschillende improvisatieoefeningen en theatersportspelvormen. Na de workshop heeft u een hechter team dat terugkijkt op een bijzondere gezamenlijke ervaring, want hebben ze ooit met elkaar op het toneel gestaan?
Resultaat
- Vorming van het juiste team, een goed team!
- Het benadrukken van het positieve denken
- Leren accepteren
- Het bevorderen van de communicatie
- Het scheppen van vertrouwen op individueel en collectief niveau

Creatief denken
U leert hoe een creatief proces verloopt, wat de tools zijn, wat de theorie erachter is en wat de diverse methoden zijn om creatieve vaardigheden te optimaliseren. Van ‘out of the box’ tot ‘there is no box’. U leert nieuwe ideeën, diensten en producten te bedenken en deze op de juiste manier over te dragen om zo in teamverband oplossingen te genereren én te selecteren. Creatief denken is denken in mogelijkheden, vrij associëren, verbinding leggen tussen hart en hoofd en een combinatie van convergerend en divergerend denken en heeft als doel te komen tot vernieuwing. Met diverse oefeningen en technieken brengen we de creativiteit (extra) op gang.

Creatief samenwerken
Als je samen verder wilt komen, is het soms goed om de gebaande paden te verlaten. Tijdens de workshop Creatief samenwerken leert u hoe een creatief proces verloopt, wat de tools zijn, iets over de theoretische achtergrond en wat de diverse methoden zijn om deze vaardigheid te optimaliseren. Van ‘out of the box’ tot ´there is no box´. U leert vanuit uw eigen omgeving nieuwe ideeën te bedenken. En deze op de juiste manier over te dragen om in teamverband oplossingen te genereren én te selecteren.

Creatief vergaderen
Verlopen vergaderingen op school effectief? Verlaat iedereen met nieuwe energie de zaal? Of wordt vergaderen meer als noodzakelijk kwaad gezien en loopt men erop leeg? Wordt er veel informatie uitgewisseld, maar weinig écht gecommuniceerd? Waar het hoofd vol loopt, verdwijnt de passie. Creatief vergaderen geeft nieuwe impulsen aan uw veranderingsproces! Met simpele maar bewezen technieken blaast u uw vergadering nieuw leven in.