Tacka Herren, för Han är god,
evig är Hans nåd.

PSALTAREN 118:1
SKROLLA NER
Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

PSALTAREN 121:2

Gud älskar oss och vill vårt bästa. Men han vill också ha kontakt med oss. Bönen är den kontakten. Utan bön stannar tron i hjärnan, och når inte hjärtat. Vi kan tro på Gud som en sanning, men en sådan tro är inte levande. Kontakten behövs.

Vad är bön?


Bön är att umgås med Gud. Att få gå in på helig mark. Bön är en central och omistlig del av det kristna livet. Bibeln talar om att ständigt be, vi får be i alla livets förhållanden.

Vi ber för dig


Alla möter vi utmaningar i livet, där vi kan behöva extra stöd och hjälp, för att komma vidare i vår vandring med Jesus. En möjlighet är då att få förbön. Vi ber för dig om du vill.

KLICKA HÄR

Kontakta oss


Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

KLICKA HÄR