Om oss


SKROLLA NER

Vilka är vi?


Vi heter Carina & Fredrik Lönn och bor i Huskvarna.
Vår tillhörighet har vi i Pingströrelsen.

Min hjälp kommer från HERREN,
som har gjort himmel och jord.

PSALTAREN 121:2

Vår värdegrund


Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.


Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.


Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


Amen


DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN (CA ÅR 200)

Varför "deus.nu"?


Deus är det latinska ordet för "Gud", en beteckning på kyrkans och kristendomens Gud.